FESTIWAL WYOBRAŹNI MUZYCZNEJ

Pod patronatem JM Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
prof. Grzegorza Kurzyńskiego16 - 18 MARCA 2018 r.
spotkanie pasjonatów kształcenia słuchu muzycznego, niecodzienne ćwiczenia i wykłady
AKADEMIA MUZYCZNA im. Karola Lipińskiego we WROCŁAWIU

    

Kształcenie słuchu INACZEJ!

Kształcenie słuchu INACZEJ!

mYear to wydarzenie bezprecedensowe w tradycji szkolnictwa muzycznego. Adresujemy je do wszystkich zainteresowanych kształceniem umiejętności praktycznego wykorzystywania słuchu muzycznego, wiedzy i muzycznej wyobraźni - w sposób nieszablonowy, pobudzający kreatywność, inspirujący do twórczych przemyśleń.

SPOTKANIE chcących usłyszeć WIĘCEJ!

SPOTKANIE chcących usłyszeć WIĘCEJ!

W poprzednich edycjach mYear organizowanych we wrocławskiej uczelni (2012-2018) Festiwal odwiedziło łącznie ponad 800 uczniów, studentów i nauczycieli , którzy wzięli udział w otwartych festiwalowych zadaniach, dyskusjach, nowych formach ćwiczeń, a nawet grach edukacyjnych. Zapraszamy ponownie w roku 2020 - atrakcji nie zabraknie!

INSPIRACJE

INSPIRACJE

Rozmaite zadania słuchowe, które "narodziły się" podczas mYear, inspirują do własnych słuchowych i dydaktycznych poszukiwań. Cieszy nas, gdy dowiadujemy się o kolejnych "Arkuszach jednego dzieła", "Ścieżkach słuchowych" , "Testerach-przesterach", czy "Dźwiękowych grach terenowych" powstających po mYear.

WARTO tu być!

WARTO tu być!

Uczestnicy, którzy decydują się na rozwiązywanie zadań w trybie konkursowym, zdobywają cenne nagrody. Nauczyciele podczas każdego mYear mogą wysłuchać wykładów poświęconych słuchowi muzycznemu oraz wziąć udział w części zadań.

Pnij się W GÓRĘ!

Pnij się W GÓRĘ!

Synergia niezwykłości! Wielu uczestników odwiedza mYear co dwa lata. Pokonują kolejne szczyty własnych umiejętności, uczą się postrzegać muzykę twórczo, w kontekstach. Dźwięki i zadania, które początkowo wydają się wyzwaniem, z czasem stają się częścią muzycznej pasji - słuchania świata najpełniej jak się da!

od NAUKI do NAUCZANIA

od NAUKI do NAUCZANIA

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii wrocławskiej uczelni, z którego wywodzi się kadra dydaktyczna przygotowująca Festiwal, jest obecnie najwyżej ocenionym wydziałem tego typu (sklasyfikowany w kategorii A+). To zobowiązuje!

ZESPÓŁ

Festiwal Wyobraźni Muzycznej przygotowuje i realizuje Pracownia Kształcenia Słuchu i Wyobraźni Muzycznej
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
RADA FESTIWALOWA

RADA FESTIWALOWA

Zespół autorów i jurorów

Rada ma zmienny skład. Do udziału w pracach Rady Festiwalowej zapraszani są pedagodzy zaangażowani w działalność naukową i pedagogiczną w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych.

Michał Moc

Kierownik projektu

Pomysłodawca mYear. Organizator pierwszych edycji (początkowo pod nazwą Olimpiada Słuchowa). Zawzięty kompozytor, pedagog i podróżnik.

Tomasz Kienik

współautor zadań, konsultant

Teoretyk muzyki, metodyk i oddany praktyce muzycznej nauczyciel. Porządkuje dźwięki, wiedzę, pomysły i zapasy dobrej energii.

ZESPÓŁ AMKL

Wykładowcy i studenci

Każdy mYear wspierają muzycy i teoretycy związani z Wydziałem Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, wolontariusze - studenci oraz wielu pracowników AMKL. Bez ich zaangażowania nie byłoby mYear!

PROGRAM 2018

W związku z ustaleniem ostatecznej listy uczestników PROGRAM został w szczegółach zaktualizowany.
Ramy godzinowe ustalone jako czas aktywności w poszczególnych dniach - nie uległy zmianie.
Dookreślone zostały natomiast: zakres godzin, dostępność i miejsce konkretnych wydarzeń.

Aktywności opisane jako "etap ..... " są obowiązkowe/punktowane dla uczestników w kategoriach konkursowych,
w przypadku zadań indywidualnych ograniczają się do przydzielonego każdej osobie konkretnego czasu na wykonanie zadania (20-70 min.)
( aktualizacja 14 III )
otwarty – oznacza możliwość udziału zgłoszonych obserwatorów – zapraszamy!
indyw. – oznacza zadanie do indywidualnej realizacji wyłącznie przez uczestników kategorii konkursowych

DZIEŃ PIERWSZY 16 marca

od 10:30
rejestracja uczestników konkursu (punkt informacyjny: foyer budynku E - AMKL)
12:00 – 12:45
Otwarcie Festiwalu mYear 2018 (Sala Koncertowa AMKL)
13:00 – 14:00
I etap pisemny: ARKUSZE otwarty (Sala Koncertowa AMKL)

15:30 – 16:15
I etap pisemny: TESTER-PRZESTER 2.0 otwarty (Sala Koncertowa AMKL)
16:15 – (18:30)
I etap wokalny - mYsong indyw. (sale ćwiczeniowe)

19:30 – 20:30
I etap pisemny: mYear live otwarty (Sala Koncertowa AMKL)

DZIEŃ DRUGI 17 marca

9:30 ogłoszenie wyników I etapu konkursu
10:00 – 11:00 rejestracja obserwatorów

10:00 – (12:00)
II etap ustny: mYpoem indyw. (Sala Audytoryjna)
10:30 – (16:30)
II etap praktyczny: ŚCIEŻKA SŁUCHOWA indyw. (sale ćwiczeniowe)

11:00 – 14:00
Wykłady" Mój słuch... nieutemperowany!" otwarty (Sala Konc. AMKL)
15:30 – 16:30
Wykłady „Mój słuch... nieutemperowany!" otwarty (Sala Konc. AMKL)

16:45 – 17:15
II etap pisemny: Zadania nieutemperowane otwarty (Sala Konc. AMKL)
17:15 – 18:30
II etap praktyczny WARSZTAT - KAT. MŁODZIEŻOWA indyw.(Sala PRÓB)
17:30 – (18:30)
II etap praktyczny WARSZTAT - KAT. OPEN indyw. (sale ćwiczeniowe)

19:30 – 20:30
II etap praktyczny - mYconcert otwarty (Sala Koncertowa AMKL)

DZIEŃ TRZECI 18 marca

9:15 - ogłoszenie wyników II etapu konkursu

9:30 – 10:00
III etap pisemny otwarty (Sala Koncertowa AMKL)
10:15 – 11:15
III etap ustny otwarty (Sala Koncertowa AMKL)

11:30 – 14:00 TANDEM-EAR-GAME
zespołowa gra miejska dostępna dla wszystkich otwarty (start: Sala Koncertowa AMKL)

14:30 – 15:30
Ogłoszenie wyników i zakończenie mYear 2018 (Sala Koncertowa AMKL)

CO, GDZIE, KIEDY ?

 • 16-18 marca 2018 r.
  • Akademia Muzyczna,
   Plac Jana Pawła II 2
   55-040 Wrocław
 •   +48 608 51 41 68 (M. Moc)
 •   mYear@composer.pl
8
EDYCJI (2004-2018)
575
uczniów, studentów, uczestników konkursu
829
Nauczycieli, wykładowców, słuchaczy wykładów
9200
odwiedzin strony internetowej Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear
REGULAMINY
pytania i odpowiedzi
Czy aby rozwiązywać ćwiczenia mYear muszę mieć słuch absolutny?
ODP: Nie! Oczekujemy muzykalności, otwartości i ciekawości świata dźwięków.

Jaka jest opłata wpisowa od UCZNIA / STUDENTA / UCZESTNIKA konkursów?
ODP: Kolejną edycję opłata wpisowa do konkursów pozostaje bez zmian: 60 zł

A jeśli ćwiczenia okażą się dla mnie zbyt trudne ?
ODP: Zadania rozwiązujemy anonimowo - posługując się wylosowanymi godłami, niezależnie od wyników w poszczególnych etapach do końca Festiwalu można rozwiązywać je nawet "na własną rękę".

Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu:
===> kliknij by pobrać
REGULAMIN

REGULAMIN

Konkursów Umiejętności Słuchowych
Czy nauczyciele muszą zgłaszać swój przyjazd na mYear?
ODP: Powinni - jeśli chcą skorzystać z wykładów oraz drukowanych materiałów.

Czy nauczyciele płacą za udział w części wykładowej oraz otrzymane materiały?
ODP: Nie, koszt wykładów/druków dla zgłoszonych nauczycieli pokrywa AMKL.

Czy uczelnia (AMKL) wystawia zaświadczenia o udziale w wykładach?
ODP. Na życzenie zainteresowanych AMKL poświadcza obecność na wykładach. Dla Nauczycieli przyjeżdżających z uczniami przygotowujemy specjalne dyplomy uczestnictwa w mYear.

Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu:
===> kliknij by pobrać
REGULAMIN

REGULAMIN

Festiwalu Wyobraźni Muzycznej

ZADANIA

przykładowe zadania

ARKUSZ JEDNEGO DZIEŁA:  G. Mahler - Ich bin der Welt abhanden gekommen
arkusz do pobrania
klip filmowy z nagraniem wersji na głos i zespół wiolonczelowy


ARKUSZ JEDNEGO DZIEŁA:  ANIMUSIC - Pipe Dream
(rozpoznawanie wybranych zjawisk muzycznych, kontekstów, dźwięków)
arkusz do pobrania
klip filmowy z nagraniem animacji


G. Mahler - III Symfonia - rozpoznawanie wybranych zjawisk muzycznych
mYear live - zadanie rozwiązywane w oparciu o wykonanie koncertowe
arkusz do pobrania

DLA NAUCZYCIELI


możliwość zapoznania się z nowymi zadaniami
(większość ćwiczeń realizowanych jest na sali koncertowej
równocześnie z uczestnikami konkursów),
okazja spotkania i dyskusji z nauczycielami z innych ośrodków
(w odpowiedzi na sugestie z poprzednich edycji
pozostawimy część czasu także na nieformalne spotkania i dyskusje),
udział w niedzielnej EAR-TANDEM-GAME,

a  w sobotę zapraszamy do udziału w bloku wykładów:

MÓJ SŁUCH... NIEUTEMPEROWANY!

Prelegenci:
mgr IZABELA NAHAJOWSKA (AM Łódź)
 dr TOMASZ GŁUCHOWSKI (AMKL Wrocław)
oraz
dr hab. MAGDALENA DŁUGOSZ (AM Kraków)

 

Tematyka wystąpień:
- muzyka dawna na zajęciach kształcenia słuchu
- teoretyczne podstawy historycznych odmian strojenia i temperacji muzycznych
- granice percepcji różnic pomiędzy temperacjami
- współcześnie kształcony słuch muzyczny wobec brzmienia dawnych instrumentów
- prezentacja stroju instrumentu w różnych temperacjach
- estetyka mikroróżnic w strojach - relikt przeszłości czy otwartość we współczesnej wrażliwości?
- próby badania percepcji temperacji muzycznych