FESTIWAL WYOBRAŹNI MUZYCZNEJ

AKADEMIA MUZYCZNA im. Karola Lipińskiego we WROCŁAWIU * 16 - 18 MARCA 2018 r.

    

Kształcenie słuchu INACZEJ!

Kształcenie słuchu INACZEJ!

mYear to wydarzenie bezprecedensowe w tradycji szkolnictwa muzycznego. Adresujemy je do wszystkich zainteresowanych kształceniem umiejętności praktycznego wykorzystywania słuchu muzycznego, wiedzy i muzycznej wyobraźni - w sposób nieszablonowy, pobudzający kreatywność, inspirujący do twórczych przemyśleń.

SPOTKANIE chcących usłyszeć WIĘCEJ!

SPOTKANIE chcących usłyszeć WIĘCEJ!

W poprzednich edycjach mYear organizowanych we wrocławskiej uczelni (2012-2016) Festiwal odwiedziło łącznie ponad 600 uczniów, studentów i nauczycieli , którzy wzięli udział w otwartych festiwalowych zadaniach, dyskusjach, nowych formach ćwiczeń, a nawet grach edukacyjnych. Zapraszamy 16-18 marca 2018 - także tym razem atrakcji nie zabraknie!

INSPIRACJE

INSPIRACJE

Rozmaite zadania słuchowe, które "narodziły się" podczas mYear, inspirują do własnych słuchowych i dydaktycznych poszukiwań. Cieszy nas, gdy dowiadujemy się o kolejnych "Arkuszach jednego dzieła", "Ścieżkach słuchowych" , "Testerach-przesterach", czy "Dźwiękowych grach terenowych" powstających po mYear.

WARTO tu być!

WARTO tu być!

Uczestnicy, którzy decydują się na rozwiązywanie zadań w trybie konkursowym, zdobywają cenne nagrody. Nauczyciele podczas każdego mYear mogą wysłuchać wykładów poświęconych słuchowi muzycznemu oraz wziąć udział w części zadań.

mYIceland

mYIceland

Synergia niezwykłości! Laureaci kategorii open poprzedniego mYear wzięli udział w niesamowitej wyprawie na... Islandię. Ta szczególna dodatkowa nagroda była kolejnym przeżyciem otwierającym wyobraźnię - muzyczną i nie tylko!

od NAUKI do NAUCZANIA

od NAUKI do NAUCZANIA

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii wrocławskiej uczelni, z którego wywodzi się kadra dydaktyczna przygotowująca Festiwal, jest obecnie najwyżej ocenionym wydziałem tego typu (sklasyfikowany w kategorii A+). To zobowiązuje!

ZESPÓŁ

Festiwal Wyobraźni Muzycznej przygotowuje i realizuje Pracownia Kształcenia Słuchu i Wyobraźni Muzycznej
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
RADA FESTIWALOWA

RADA FESTIWALOWA

Zespół autorów i jurorów

Rada ma zmienny skład. Do udziału w pracach Rady Festiwalowej zapraszani są pedagodzy zaangażowani w działalność naukową i pedagogiczną w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych.

Michał Moc

Kierownik projektu

Pomysłodawca mYear. Organizator pierwszych edycji (początkowo pod nazwą Olimpiada Słuchowa). Zawzięty kompozytor, pedagog i podróżnik.

Tomasz Kienik

współautor zadań, konsultant

Teoretyk muzyki, metodyk i oddany praktyce muzycznej nauczyciel. Porządkuje dźwięki, wiedzę, pomysły i zapasy dobrej energii.

ZESPÓŁ AMKL

Wykładowcy i studenci

Każdy mYear wspierają muzycy i teoretycy związani z Wydziałem Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, wolontariusze - studenci oraz wielu pracowników AMKL. Bez ich zaangażowania nie byłoby mYear!

PROGRAM 2018

w podanych ramach godzinowych szczegółowy program może ulec korekcie w zależności od liczby uczestników

DZIEŃ PIERWSZY (16 marca - piątek)


godz. 12,15 Otwarcie Festiwalu, losowanie konkursowych godeł
godz. 13 I etap A - pisemna część konkursów w kat. I i II
godz. 15-17 I etap B - indywidualne ćwiczenia słuchowe z udziałem komputera
godz. 19 I etap C - mYear live, uczestnicy konkursu słuchają zadania w wersji koncertowej
W ciągu dnia równolegle dla nauczycieli także: czas na dyskusje, możliwość obserwacji lub realizacji wybranych zadań, dostęp do wybranych materiałów konkursowych

DZIEŃ DRUGI (17 marca - sobota)


godz. 9 Ogłoszenie wyników I etapu konkursów w kat. I i II
godz. 9.30 II etap A - pisemna część konkursów w kat. I i II „ścieżka słuchowa” – sekwencja zadań słuchowych do wykonania z użyciem rekwizytów i/lub urządzeń
W ciągu dnia równolegle dla nauczycieli 2 wykłady mYear: "Mój słuch... nieutemperowany!"
godz. 16.00 II etap B - pisemny
godz. 19.00 II etap C - wspólne zadanie warsztatowe w sali koncertowej
równolegle po południu: indywidualne ćwiczenia dla uczestników konkursów w kat. I i II

DZIEŃ TRZECI (18 marca - niedziela)


godz. 9 Ogłoszenie wyników II etapu konkursów w kat. I i II, następnie etap finałowy
Równolegle EAR-TANDEM-GAME (gra terenowa dla dowolnych zespołów/grup oparta na ćwiczeniach słuchowych - przeznaczona dla wszystkich uczestników Festiwalu - uczniów, studentów i nauczycieli)
godz. 14,30 zakończenie festiwalu: ogłoszenie wyników konkursów i rozdanie nagród

CO, GDZIE, KIEDY ?

 • 16-18 marca 2018 r.
  • Akademia Muzyczna,
   Plac Jana Pawła II 2
   55-040 Wrocław
 •   +48 608 51 41 68 (M. Moc)
 •   mYear@composer.pl
7
EDYCJI (2004-2016)
478
uczniów, studentów, uczestników konkursu
734
Nauczycieli, wykładowców, słuchaczy wykładów
4700
odwiedzin strony internetowej Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear
REGULAMINY
pytania i odpowiedzi
Czy aby rozwiązywać ćwiczenia mYear muszę mieć słuch absolutny?
ODP: Nie! Oczekujemy muzykalności, otwartości i ciekawości świata dźwięków.

Jaka jest opłata wpisowa od UCZNIA / STUDENTA / UCZESTNIKA konkursów?
ODP: Kolejną edycję opłata wpisowa do konkursów pozostaje bez zmian: 60 zł

A jeśli ćwiczenia okażą się dla mnie zbyt trudne ?
ODP: Zadania rozwiązujemy anonimowo - posługując się wylosowanymi godłami, niezależnie od wyników w poszczególnych etapach do końca Festiwalu można rozwiązywać je nawet "na własną rękę".

Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu:
===> kliknij by pobrać
REGULAMIN

REGULAMIN

Konkursów Umiejętności Słuchowych
Czy nauczyciele muszą zgłaszać swój przyjazd na mYear?
ODP: Powinni - jeśli chcą skorzystać z wykładów oraz drukowanych materiałów.

Czy nauczyciele płacą za udział w części wykładowej oraz otrzymane materiały?
ODP: Nie, koszt wykładów/druków dla zgłoszonych nauczycieli pokrywa AMKL.

Czy uczelnia (AMKL) wystawia zaświadczenia o udziale w wykładach?
ODP. Tak, na życzenie zainteresowanych AMKL poświadcza obecność na wykładach. Dla Nauczycieli przyjeżdżających z uczniami przygotowujemy specjalne dyplomy uczestnictwa w mYear.

Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu:
===> kliknij by pobrać
REGULAMIN

REGULAMIN

Festiwalu Wyobraźni Muzycznej

ZADANIA

przykładowe zadania

ARKUSZ JEDNEGO DZIEŁA:  G. Mahler - Ich bin der Welt abhanden gekommen
arkusz do pobrania
klip filmowy z nagraniem wersji na głos i zespół wiolonczelowy


ARKUSZ JEDNEGO DZIEŁA:  ANIMUSIC - Pipe Dream
(rozpoznawanie wybranych zjawisk muzycznych, kontekstów, dźwięków)
arkusz do pobrania
klip filmowy z nagraniem animacji


G. Mahler - III Symfonia - rozpoznawanie wybranych zjawisk muzycznych
mYear live - zadanie rozwiązywane w oparciu o wykonanie koncertowe
arkusz do pobrania

DLA NAUCZYCIELI


możliwość zapoznania się z nowymi zadaniami
(większość ćwiczeń realizowanych jest na sali koncertowej
równocześnie z uczestnikami konkursów),
okazja spotkania i dyskusji z nauczycielami z innych ośrodków
(w odpowiedzi na sugestie z poprzednich edycji
pozostawimy część czasu także na nieformalne spotkania i dyskusje),
udział w niedzielnej EAR-TANDEM-GAME,

a  w sobotę w godzinach południowych
zapraszamy do udziału w bloku wykładów:

MÓJ SŁUCH... NIEUTEMPEROWANY!

Prelegentami będą:
IZABELA NAHAJOWSKA (AM Łódź)
 TOMASZ GŁUCHOWSKI (AMKL Wrocław)

 

Tematyka wystąpień:
- muzyka dawna na zajęciach kształcenia słuchu
- teoretyczne podstawy historycznych odmian strojenia i temperacji muzycznych
- granice percepcji różnic pomiędzy temperacjami
- współcześnie kształcony słuch muzyczny wobec brzmienia dawnych instrumentów
- prezentacja stroju instrumentu w różnych temperacjach
- estetyka mikroróżnic w strojach - relikt przeszłości czy otwartość we współczesnej wrażliwości?

KONTAKT

 

ZGŁOSZENIA :

formularze zgłoszeniowe online otwierają się w nowych zakładkach,
proszę wybrać właściwy formularz, a następnie wypełnić go i podpisać na ostatnim polu. Na przenośnych urządzeniach z panelem dotykowym łatwo zrobić to składając podpis "pisząc" palcem. Na komputerach stacjonarnych wystarczy naśladować podpis starając się "napisać go" myszką. Przyjęcie zgłoszenia nie zależy od graficznej jakości podpisu, proszę więc nie martwić się jeśli złożony podpis nie będzie wyglądał satysfakcjonująco... Najważniejsze, by po podpisaniu formularza nacisnąć przycisk <WYŚLIJ>
Cóż... w roku 2018 technologia nadal gna do przodu, a my możemy jedynie starać się, by starczyło nam... wyobraźni. Nie tylko muzycznej wyobraźni... taki to Festiwal!

Prosimy zatem nie traktować formularza zgłoszeniowego jako "zło konieczne" :) 
Owszem - jest obowiązkowy, ale służy nam do tego, by jak najlepiej organizacyjnie przygotować Festiwal. Także ewoluująca strona internetowa jest odzwierciedleniem faktu,
że bardzo nam na tym zależy. Poszczególne pola formularza mają więc znaczenie porządkowe/informacyjne, należy je uzupełnić tam, gdzie to istotne, a w przypadkach wątpliwych (np. samodzielne przygotowanie uczestnika) nie zostawiać pustego pola, lecz wpisać adekwatną odpowiedź.

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

 

 formularz zgłoszenia uczestnika czynnego w KONKURSIE UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHOWYCH - kategoria młodzieżowa
(uczniowie)

to właściwy formularz także gdy masz już ukończone 18 lat, ale nie studiujesz jeszcze w uczelni muzycznej. Po prostu oczekujemy, by o udziale uczniów wiedzieli ich rodzice - nie zdziw się więc, że nagłówek formularza skierowany jest do rodziców niepełnoletnich uczniów. Jeśli jesteś pełnoletni - możesz złożyć na nim swój własny podpis.

 .

formularz zgłoszenia uczestnika czynnego w KONKURSIE UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHOWYCH - kategoria "open"
(studenci/absolwenci) 

.

formularz zgłoszenia uczestnika biernego : NAUCZYCIELA / OBSERWATORA / SŁUCHACZA WYKŁADÓW

.

 

tel. +48 608 51 41 68        e-mail: mYear@composer.pl